Home » Moet ik een Milieusticker

Moet ik een Milieusticker

Wettelijke toegangsverboden en de invoering van nieuwe milieustickers nemen in Europa toe.

Het Europese wegvervoer wordt, vanwege de hogere fijnstof- en stikstofoxidenvervuiling in steden en gemeenten, in toenemende mate gekenmerkt door regionale toegangsverboden en milieuzones. Basis voor de maatregelen tegen bedreigingen voor de gezondheid als gevolg van fijnstof en stikstofdioxide is de EU luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG, die van kracht is sinds 11-06-2008. Uit deze richtlijn volgen nationale wet- en regelgevingen, die vervolgens ofwel regionaal of nationaal in de betreffende EU landen omgezet worden. Deze worden in het bijzonder toegepast in steden en gemeenten door complexe nationale of lokale bijzondere regels of uitzonderingen.

Green-Zones toont daarom voor het beroepsvervoer en het toeristische verkeer in Europa de routes waarop milieuzones in welke landen zijn ingesteld, welke regionale regels en uitzonderingen gelden, welke milieustickers en -vignetten nodig zijn voor toegang tot de desbetreffende milieuzones en hoe deze bij ons te koop zijn, zodat de soms erg hoge geldboetes voor onbevoegd betreden van de milieuzones vermeden kunnen worden.

Het Ecovignet Crit’Air in Frankrijk
Op 01-07-2016 werd in Frankrijk een milieuvignet met de naam Crit’Air ingevoerd. Dit vignet is in 6 categorieën en kleuren onder verdeeld, afhankelijk van het inschrijvingsjaar, de energie-efficiëntie en de uitstoot van het voertuig. Hiermee worden op midden- en lange termijn de uitstoot en luchtverontreinigende stoffen verminderd, nieuwe en energie-efficiënte voertuigen bevorderd, evenals oude en vervuilende voertuigen meer en meer van het verkeer uitgesloten. Door het Crit’Air vignet zullen vooral de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof gereduceerd worden.

De indeling van de typen voertuigen, vrachtwagens, bussen, auto’s en andere voertuigen in de Crit’Air categorieën wordt in het Décret Crit’Air 2016-858 van 29.06.2016 aangegeven.


Nummer 4 voor motoren voor 06/2004

Nummer 3 voor motoren  Euro2 van 07/2004 tot 12/2006
Nummer 2 voor motoren Euro3 van 01/2006 tot 12/2016 Nummer 1 voor motoren  Euro4 van 01/2017
Vanaf 1 juli 2017, Nummer 5 voor oudere motoren die Parijs niet meer in mogen

De plicht om een Crit’Air Ecovignet op een voertuig te hebben om in de milieuzone in Parijs te kunnen rijden werd op 01-07-2016 ingevoerd. Op 01-11-2016 volgde de gemeente Grenoble. Het vignet is in andere Franse steden nog niet verplicht. In Parijs geldt een overgangstijd tot en met 31-12-2016, waarin nog geen geldboetes uitgeschreven worden wanneer een voertuig zonder het Crit’Air Ecovignet in de milieuzone rijdt. Vanaf 01-01-2017 geldt een geldboete van 68-375 euro.

Let op: Op grond van nieuwe aankondigingen van de Franse autoriteiten kan een Crit’Air Ecovignet voor niet in Frankrijk geregistreerde voertuigen voortaan vanaf 01-02-2017 worden besteld.

De Tsjechische Milieusticker
Vanaf 01-01-2017 wordt in de Tsjechische Republiek (Tsjechië) de milieusticker “Emisni-Plaketa” ingevoerd. De Emissiesticker is verplicht voor personenauto’s, vrachtwagens, bussen en motorfietsen. Vanaf deze datum kunnen ook in elke Tsjechische stad zogenaamde lage emissiezones als milieuzones ingevoerd worden, zoals de hoofdstad Praag al ingevoerd heeft.

De invoering van lage emissiezones wordt vastgesteld in § 14 van de wet nr. 201/2012 Coll., over de bescherming van de luchtzuiverheid en door het overheidsbesluit nr. 56/2013 Coll., over de indeling van het wegenvervoer in individuele categorieën en kleuren met bijbehorende emissiestickers. Er wordt verwacht dat voertuigen uit de emissieklasse EURO3 (gele sticker) slechts tot 31-12-2018 de milieuzones mogen inrijden, zoals ook de hoofdstad Praag ingevoerd heeft. Vanaf 01-01-2019 zal dan in het grootste deel van het land waarschijnlijk alleen de groende milieusticker toegestaan zijn. In ieder geval wordt een definitief besluit over een verbod voor de gele milieusticker beoordeeld door de betreffende stad.

Het opzetten van milieuzones wordt door wetgeving van elke gemeente in de Tsjechische Republiek geregeld. De concrete voorwaarden van een milieuzone worden met een algemeen verbindende regelgeving, die de grootte en de grenzen van de lage emissiezones op hun grondgebied definieert, door elke gemeente zelf gereguleerd. De borden waarmee een milieuzone wordt aangegeven zijn ‘verboden toegang’-borden, die aantonen welke milieustickers wel toegang geven. Het einde van een emissiezone wordt met een vergelijkbaar bord aangegeven. Wanneer een voertuig zonder de juiste milieusticker een milieuzone inrijdt, begaat de bestuurder een overtreding en wordt in geval van een controle door de politie beboet met een boete van 1.500-2.500 Tsjechische kronen (€ 55 to € 95). Voertuigen van bewoners van een milieuzone hoeven geen milieusticker op hun voertuig te hebben of aan te vragen. Daarnaast zijn er veel uitzonderingen voor speciale voertuigen voor bijvoorbeeld medische voertuigen, postvoertuigen, vuilniswagens, gemeentelijke voertuigen en voertuigen van gehandicapten.
Voor meer informatie over de Tsjechische Milieusticker, klik hier

De Duitse Milieusticker
Op 01-01-2008 werden de eerste milieuzones in Duitsland gestart, die de uitstoot van fijnstof moest beperken. Geleidelijk kwamen hier meer dan 50 andere stedelijke en gemeenschappelijke zones bij, waarin alleen nog met een Groene Sticker gereden mag worden.

De Duitse Milieusticker is verplicht voor alle twee- en meerassige voertuigen die door een Duitse milieuzone willen rijden. Een voertuig krijgt de Duitse Milieusticker wanneer kan worden ingedeeld in de EURO4 klasse, dan wel in de EURO3 klasse wanneer het voertuig een roetfilter heeft, wat in het kentekenbewijs moet zijn aangegeven.

De Milieusticker was er oorspronkelijk ook in de kleuren rood (EURO-klasse 2) en geel (EURO-klasse 3), maar tegenwoordig mogen voertuigen die voorzien zijn van een gele of rode milieusticker (vooral dieselvoertuigen) niet meer de milieuzones in rijden. Om deze reden zullen de milieuzones in Duitsland binnenkort ook “groene milieuzones” worden genoemd, omdat in de komende jaren ook de invoering van een blauwe stikstofoxidensticker is gepland. Deze geeft dan ook toegang tot de “blauwe milieuzones”. Blauwe milieuzones zullen naar verwachting ingericht worden als kleinere zones in de bestaande groene milieuzones.

Vanaf 01-02-2009 worden ook geparkeerde voertuigen in de milieuzones gecontroleerd. Er geldt niet alleen een geldboete van €80 voor het rijden in de milieuzone zonder geldige sticker, maar ook voor parkeren in de milieuzone zonder geldige sticker.
Voor meer informatie over de Duitse Milieusticker, klik hier

De milieusticker in Oostenrijk
Sinds 01-01-2015 hebben alle bussen en vrachtwagens met Klasse N die door de gedefinieerde milieuzones in Oostenrijk willen rijden een “uitlaatgas identificatiesticker” nodig, die echter meestal de Oostenrijkse “Milieusticker” genoemd wordt.

De Milieusticker is verkrijgbaar in 6 kleuren, die op hun beurt verschillende emissieklassen worden toegewezen. De emissieklasse van het voertuig wordt op de Milieusticker ook nog aangegeven door een gat en bevestigd door een emissiecertificaat dat in het voertuig bewaard moet worden. Momenteel staat het voor personenauto’s nog vrij om een Milieusticker aan te schaffen omdat de identificatie hiervoor nog op vrijwillige basis verloopt. Voor motorfietsen en andere tweeassige voertuigen is de Milieusticker niet nodig. 

De indeling van de voertuigen in emissieklassen gebeurt op basis van de Euro-emissienormen, zoals vastgelegd in de relevante EU-wetgeving en ook wordt aangegeven in de Oostenrijkse wet KFG 1967. Hierbij wordt rekening gehouden met de vraag of het een voertuig van de categorie M of N is, of er een functionele roetfilter aanwezig is en of het voertuig een diesel-, benzine- of een alternatieve aandrijving heeft. Bij nieuwe voertuigen is de Milieusticker reeds bij de levering door de fabrikant bepaald en aangebracht. Bij voertuigen die reeds in het verkeer rijden wordt de Milieusticker alleen op verzoek van de bestuurder aangebracht.

De eerste milieuzones zijn in Oostenrijk in Wenen en omgeving, alsmede in Neder-Oostenrijk, ingesteld om burgers te beschermen tegen het uiterst schadelijke bewezen fijnstof en het gebruik van oudere, vooral dieselvoertuigen te beperken. Oostenrijkse milieuzones worden vastgesteld door de provinciale gouverneur (president van de staat) door middel van regelgevingen. Hij is hierbij echter wel geboden aan de voorgeschreven uitzonderingen in § 14 van de IG-L. Wanneer hij het echter noodzakelijk acht, kan hij daaraan andere uitzonderingen toevoegen. In Oostenrijk wordt naast fijnstofemissie ook gekeken naar de stikstofdioxide (NOx-emissie) bij de indeling van voertuigen in uitstootklassen. Hiermee kan de wetgever eventueel ook verkeersbeperkingen invoeren voor gebieden waar de NO2-waarden overschreden worden, om bij te dragen aan de toekomstige vermindering van dergelijke emissies.

Eigenlijk kan iedere autobezitter op basis van de uitlaatgasklasse zelf een afbeelding maken, met de betreffende kleur van de Milieu Sticker en op zijn voertuig plaatsen. Afhankelijk van het type aandrijving en de leeftijd van het voertuig worden gegevens uit de nationale database voor uitstootclassificatie gehaald die nodig zijn voor de indeling. De aanwezigheid van een functionerende roetfilter is in ieder geval gunstig voor het indelingsresultaat, wat meestal zorgt voor een indeling in een hogere kleur. Als bewijsvoering moet echter het keuringscertificaat getoond kunnen worden en is een bewijs van de professionele installatie van het roetfilter verplicht.

De Green-Zones App!
De eisen aan het goederen- en handelsverkeer en het toeristische bus- en individuele verkeer in Europa. In de regel hebben transportbedrijven, maar heeft ook het toeristische bus- en individuele verkeer bij het plannen van hun route door en om de milieuzones heen vaak de volgende vragen:

 • Welk voertuigtype met welk type aandrijving krijgt bij welke datum van registratie welk vignet/welke milieusticker?
 • Welk vignet/welke milieusticker geldt in welk land en welke voertuigen mogen in welke milieuzones met of zonder vignet op welke tijdstippen rijden?
 • Welke vignetten/milieustickers gelden bij welk weer in welke zone en welke nationale en lokale uitzonderlijke regelingen gelden in Europese milieuzones?
 • Hoe kunnen de verschillende regels over het binnenrijden van de milieuzone in de taal van het betreffende land in acht genomen worden en hoe zijn grenzen en milieuzones te herkennen wanneer deze niet duidelijk gemarkeerd zijn?
 • Wanneer en op welke wijze zullen de regels van een ZPA- en ZCR-milieuzone voor een bepaalde tijd of langdurig verscherpt worden en hoe kunnen tijdelijke rijverboden op wegen en autosnelwegen op korte termijn in Europa worden herkend?
 • Hoe kunnen de geografische kenmerken van de bestaande milieuzones worden herkend en hoe kan de informatie omtrent nieuwe milieuzones in Europa in acht genomen worden?
 • Hoe, waar en op welk tijdstip kunnen milieuzones worden omreden en in welke landen en milieuzones gelden welke boetes bij het negeren van de regelingen

Om antwoorden op de eerder genoemde vragen te krijgen en bovendien de actuele status van elke milieuzone en vanaf 20.00 uur ook voor de volgende reisdag te weten te komen, is de Green-Zones App nodig. Deze stelt gebruikers de essentiële gegevens van alle milieuzones die een milieusticker verlangen ter beschikking en maakt reizigers onafhankelijk van de lokale informatiebronnen in de taal van het betreffende land.

Hoe de Green-Zones App werkt
De Green-Zones App kijkt in de Green-Zones database van de betreffende nationale en lokale regelingen en houdt rekening met updates omtrent rijverboden en langdurige weigeringen van daarvoor geldige milieustickers en vignetten in een milieuzone.

De belangrijkste hoofdfuncties van de Green-Zones App zijn:

 • Een gedetailleerde weergave van alle regels en uitzonderingen van elke milieuzone in Europa waarvoor een met kosten verbonden milieusticker of vignet noodzakelijk is
 • Een gedetailleerde weergave van alle beschikbare milieustickers en vignetten die in Europa aangeschaft kunnen worden en welke voertuigtypen en EU-normen met welke registratiedata deze kunnen verkrijgen
 • Een op geografische gegevens gebaseerd kaartsysteem, die de grenzen van de betreffende milieuzone in vorm van beeldgegevens en een interactieve zoommogelijkheid aantoont
 • Het dagelijks inspelen op statusmeldingen van de lokale milieu-instanties van een milieuzone om de bevoegdheden voor het binnenrijden hiervan voor de volgende dag vast te leggen

Voor meer info over de Green-Zones-App, klik hier

NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語Norsk bokmålEspañol